6. Festiwal Przygody Wanoga

  • termin : 06 Padziernika 2017 - 08 Padziernika 2017
  • miasto : Wejherowo
  • ulica : Sobieskiego 255
  • bilety : 10 - 15 z
  • www : http://www.wanoga.pl
logo
A A

Festiwal Przygody „WANOGA” to najwiksza tego typu impreza odbywajca si jesieni w pónocnej Polsce. Wydarzenie to skierowane jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych tematyk podrónicz, turystyk oraz aktywnymi formami spdzania wolnego czasu.

Program festiwalu obejmuje pokazy filmów, slajdów, fotografii z podróy po wiecie, a take liczne imprezy plenerowe. Imreza ma by inspiracj do pogbiania wiedzy krajoznawczej, a take rozbudzenia zainteresowania walorami turystycznymi wiata i regionu pomorskiego.

Festiwal Przygody WANOGA Wejherowo 2017Wród goci festiwalu znajd si ludzie oryginalni, czsto bardzo znani, którzy w sposób ciekawy zechc podzieli si swoimi pasjami, dokonaniami i osigniciami. Bd wród nich wyczynowi eksploratorzy, jak i autostopowicze, himalaici i zwyczajni wdrowcy, odkrywcy i podrónicy, grotoazi i eglarze. Jednym sowem Ci wszyscy, dla których podróowanie - bardziej ni celem samym w sobie - jest pasj i sposobem na dowiadczanie ycia.

Wanoga - to sowo oznaczajce w jzyku kaszubskim wycieczk, podró lub wdrówk, a take okrelenie nieco z przymrueniem oka kogo kto wci wdruje, podróuje, czyli wanoi.

Festiwalowe atrakcje:
• cykl spotka z podrónikami, eksplorerami i dziennikarzami podróniczymi
• slajdowiska, reportae, filmy reportaowe
• rajd na orientacj - trasa piesza i rowerowa
• spyw kajakowy rzek Red
• konkursy z nagrodami
• stoiska z literatur podrónicz


 Wanoga Wejherowo - program 2017: 


PITEK, 6 padziernika 2017

Bloki szkolne
godz. 10:00 – 11:45
1. Agnieszka Zakonek - O spenionych marzeniach za gar dolarów
2. Piotr Horzela - Afryka i jej mieszkacy

godz. 12:00 – 13:45
1. Agnieszka Zakonek - O spenionych marzeniach za gar dolarów
2. Piotr Horzela - Afryka i jej mieszkacy

Prelekcje podrónicze - Pomorscy Wanonicy
godz. 18:00-22:00
1. Alicja Kubiak, Jan Kurzela (Dos Gringos) - Papua Zachodnia – ostatnie pokolenia
2. Izabela i Krzysztof Rud - Pod niebem Patagonii
3. Krzysztof Puternicki - Afryka Puternickiego - historie z podróy przez Afryk
4. Romuald Koperski - Atlantyk solo

SOBOTA, 7 padziernika 2017

Imprezy rekreacyjne
godz. 12:00-16:00
• spyw kajakowy rzek Red (na odcinku Zamostne-Wejherowo),
• zajcia wspinaczkowe (sztuczna ciana wspinaczkowa zbudowana na zewntrz filharmonii).

Warsztaty podrónicze
godz. 11:00-15:00
- warsztaty wiadomego podróowania "Post-turysta" cz. 1 - Maria Zonkiewicz

Prelekcje podrónicze
godz. 13:00-22:00
1. Micha Ilczuk - Welcome to Korea, czyli w krainie Samsunga
2. Jakub Rybicki - Greenland Ice Trip
3. Bartek Sabela - Wszystkie ziarna piasku
4. Micha Woroch - Z Ziemi Ognistej na Alask
5. Mateusz Waligóra - Komu w drog temu trek!
6. Andrzej Meller - Wietnam sodko-gorzki
7. Marek Arcimowicz - Fotograf na planie filmowym „Kobieta na kracu wiata”
8. Pokaz niepotwierdzony

NIEDZIELA, 8 padziernika 2017

Imprezy rekreacyjne
godz. 11:00-15:00
• rajd na orientacj - trasa piesza i rowerowa (obszar powiatu wejherowskiego).

Warsztaty podrónicze
godz. 11:00-15:00
- warsztaty wiadomego podróowania "Post-turysta" cz. 2 - Maria Zonkiewicz

Prelekcje podrónicze
godz. 13:00-20:00
1. Stasia Budzisz-Cysewska - Kaukaz Pónocny babskim okiem
2. Magorzata Preuss-Zomska, Marcin Zomski - Nowa Zelandia - na szlaku przygody
3. Piotr Strzeysz - Powrót do róda, czyli rowerem z Patagonii na Alask
4. Tomasz Owsiany - Madagaskar. Niecodzienna codzienno prowincji
5. Kamila Kielar - Jukon z pazurem
6. Go specjalnyKaszubska Alaska - Yukon Leno

Pozostae atrakcje:
• wystawa fotografii,
• strefa gier Rebel,
• sala zabaw dla najmodszych,
• stoisko z literatur podrónicz,
• konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie!


Bilety - tutaj


Zapraszamy na Festiwal Wanoga 2017 do Wejherowa!