Batalia Napoleońska Będomin 2018

logo
A A

W 1806 roku na ziemie polskie wkroczyła armia napoleońska, przynosząc jej mieszkańcom nadzieję na odbudowę niepodległego państwa. W listopadzie tego roku została wydana odezwa do Polaków wzywająca ich do powstania i zbrojnego odzyskania utraconej ojczyzny. Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie


Jej autorami byli gen. Jan Henryk Dąbrowski oraz Józef Wybicki – twórca hymnu narodowego, właściciel Będomina. Słowa hymnu nawiązują bezpośrednio do wydarzeń z lat, kiedy Polska odzyskiwałaniepodległość, jak się później okazało - w raczej ograniczonym wymiarze. Będomin to szczególne miejsce dla każdego Polaka, tu bowiem urodził się Józef Wybicki, a dziś w jego rodzinnym dworku możemy odwiedzać Muzeum Hymnu Narodowego.

Józef Wybicki razem z gen. Dąbrowskim byli aktywnymi uczestnikami kampanii napoleońskiej na ziemiach polskich w latach 1807–1812. Już z końcem 1806 i na początku 1807 roku świeżo sformowane jednostki polskie wraz z armią francuską wzięły udział w walce z oddziałami pruskimi i wojskiem rosyjskim na lewym brzegu Wisły, a także oblegały i zdobywały Gdańsk. Wydarzenia te otworzyły jeden z najbardziej heroicznych, ale i tragicznych epizodów w dziejach naszego kraju – okres Księstwa Warszawskiego.Batalia Napoleońska Będomin


Chcących spędzić ciekawie czas 25 sierpnia 2018 roku, zapraszamy do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Rekonstrukcja bitwy z okresu kampanii napoleońskiej będzie okazją do dobrej zabawy i poznania realiów dziwiętnastowiecznej wojny. Na miejscu będzie można pożywić się i kupić pamiątki, nie zabraknie też atrakcji dla dzieci.

Już po raz trzynasty na polach w Będominie żołnierze napoleońscy toczyć będą potyczki w ramach widowiska historycznego „Batalia Napoleońska - Będomin 2018”. Współorganizatorami widowiska historycznego są: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie oraz Urząd Gminy Nowa Karczma.


Dalsze informacje, zdjęcia - szukaj tutaj


Unikalne drobiazgi na różne okazje oferuje Ceramika Genius!
Nie trzeba jechać do Niemiec czy Szwecji - to samo jest w Chmielnie!


Ceramika Genius - prezenty na Święta pod choinkę