Batalia Napoleońska Będomin 2019

  • termin : 24 Sierpnia 2019
  • godzina : 11.00 - 19.00
  • miasto : Będomin
  • bilety : wstęp wolny
  • www : http://www.mng.gda.pl
logo
A A

W 1806 roku na ziemie polskie wkroczyła armia napoleońska, przynosząc jej mieszkańcom nadzieję na odbudowę niepodległego państwa. W listopadzie tego roku została wydana odezwa do Polaków wzywająca ich do powstania i zbrojnego odzyskania utraconej ojczyzny. Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie


Jej autorami byli gen. Jan Henryk Dąbrowski oraz Józef Wybicki – twórca hymnu narodowego, właściciel Będomina. Słowa hymnu nawiązują bezpośrednio do wydarzeń z lat, kiedy Polska odzyskiwałaniepodległość, jak się później okazało - w raczej ograniczonym wymiarze. Będomin to szczególne miejsce dla każdego Polaka, tu bowiem urodził się Józef Wybicki, a dziś w jego rodzinnym dworku możemy odwiedzać Muzeum Hymnu Narodowego.

Józef Wybicki razem z gen. Dąbrowskim byli aktywnymi uczestnikami kampanii napoleońskiej na ziemiach polskich w latach 1807–1812. Już z końcem 1806 i na początku 1807 roku świeżo sformowane jednostki polskie wraz z armią francuską wzięły udział w walce z oddziałami pruskimi i wojskiem rosyjskim na lewym brzegu Wisły, a także oblegały i zdobywały Gdańsk. Wydarzenia te otworzyły jeden z najbardziej heroicznych, ale i tragicznych epizodów w dziejach naszego kraju – okres Księstwa Warszawskiego.Batalia Napoleońska Będomin


Chcących spędzić ciekawie czas 24 sierpnia 2019 roku, zapraszamy do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Rekonstrukcja bitwy z okresu kampanii napoleońskiej będzie okazją do dobrej zabawy i poznania realiów dziwiętnastowiecznej wojny. Na miejscu będzie można pożywić się i kupić pamiątki, nie zabraknie też atrakcji dla dzieci.

Już po raz czternasty na polach w Będominie żołnierze napoleońscy toczyć będą potyczki w ramach widowiska historycznego.


Batalia Napoleońska - Będomin 2019


Współorganizatorami tego plenerowego wydarzenia są: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie oraz Urząd Gminy Nowa Karczma.

Batalia Napoleońska będzie wiernym odwzorowaniem wojennych realiów okresu napoleońskiego. Organizatorzy pamiętali, że o kształcie ówczesnej wojennej rzeczywistości decydowały nie tylko wielkie bitwy, ale również potyczki i starcia, patrole i zwiady oraz życie obozowe. Formuła widowiska stworzy niepowtarzalną okazję do podpatrzenia mechanizmów dziewiętnastowiecznej machiny wojennej, ówczesnej taktyki, działań sztabu, funkcjonowania szpitala polowego, kuźni wojskowej, musztry piechoty, pokazów artylerii i kawalerii oraz autentycznych reakcji żołnierzy. Będzie to tym ciekawsze, że, tak jak na prawdziwej wojnie, nie będą oni do końca wiedzieli, co ich czeka. To, czy zwyciężą, zależy tylko od ich poświęcenia i sprawności dowódców.


Zaprezentujemy w ciekawy i przystępny sposób historię Polski i Europy. Miłośnicy epoki napoleońskiej z ogromnym pietyzmem zrekonstruują historyczne realia. Wcielą się w rolę żołnierzy polskich, rosyjskich i pruskich. Wezmą udział w rekonstrukcjach walk oraz założą na terenie Muzeum Hymnu Narodowego obóz z historycznymi namiotami i wyposażeniem, w których będą mieszkać przez cały czas trwania imprezy, odtwarzając warunki bytowe w jakich żyli żołnierze okresu wojen napoleońskich. Zwiedzający obóz będą mieli sposobność poznania warunków codziennego, niełatwego życia żołnierzy, ze wszystkimi jego urokami i niedogodnościami. Publiczność będzie miała okazję zapoznać się też z działaniem sądu wojennego oraz szpitala polowego. Po raz pierwszy goście będą mieli okazję zobaczyć jak wyglądało życie codzienne mieszkańców szlacheckiego dworku na Kaszubach.


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Agaty Anieli Wawrzyk.


Program Batalii Napoleońskiej Będomin 2019 - wkrótce


Miejsce:
Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Gmina Nowa Karczma ((dojazd drogą wojewódzką nr 221 Gdańsk – Kościerzyna)


Noclegi w okolicach - są tutaj


Atrakcje w okolicach Kościerzyny - są tutaj
Atrakcje w okolicach Przywidza - są tutaj


Zapraszamy na Batalię Napoleońską 2019 w Będominie!