Majówka z Twierdzą Wisłoujście

  • termin : 01 Maja 2018 - 06 Maja 2018
  • godzina : 10.00
  • miasto : Gdańsk
  • ulica : Stara Twierdza 1
  • miejsce : Twierdza Wisłoujście
logo
A A

Twierdza Wisłoujście - jeden z najmłodszych Pomników Historii - otwiera się ponownie dla turystów oraz mieszkańców Gdańska.


Z okazji tegorocznej majówki Muzeum Gdańska przygotowało liczne atrakcje w dniach 1-6 maja 2018 r. Do Twierdzy będzie można dopłynąć kutrem od strony Nowego Portu, a w samej fortyfikacji będzie można zrelaksować się przy ognisku i wziąć udział w zajęciach warsztatowych nawiązujących do historii zabytku oraz Gdańska.

Program wydarzeń rekonstrukcyjnych:

1 maja 2018 (wtorek), godz. 10:00-17:00 pod tytułem „Rok 1734”
Projekt Historyczny Garnizon Gdańsk przedstawi dzieje Gdańska z XVIII wieku, kiedy w obleganych murach miasta otrzymał schronienie król Stanisław Leszczyński. Na opowieść o tych niespokojnych czasach zabierze Państwa Projekt Historyczny Garnizon Gdańsk wraz z przyjaciółmi z całej Polski. Poznać będzie można obyczaje królewskiego dworu, modę epoki, racje żywnościowe ówczesnych wojaków oraz zobaczyć potyczkę patroli wrogich armii.

3 maja 2018 (czwartek), godz. 10:00-17:00 pod tytułem „Życie w nowożytnej Twierdzy”

Grupa Kompania Kaperska zaprezentuje wybrane sceny z życia XVII w. załogi Twierdzy. Uczestnicy wezmą udział w inscenizacji procesu rekrutacji do Floty Królewskiej. Grupa „ochotników” zostanie wcielona do załogi przez oficera i dwóch przybocznych. Odbędzie się krótka musztra wg dawnej komendy niemieckiej i nowi załoganci pomaszerują do stanowiska skryby, gdzie każdy podpisze ptasim piórem i atramentem certyfikat werbunkowy z pieczęcią Kompanii. Odbędzie się również prezentacja uzbrojenia i opancerzenia żołnierzy piechoty morskiej. Będzie można przymierzyć XVII w. napierśniki i hełmy, obejrzeć broń białą, jak i zapoznać się obsługą działania broni czarnoprochowej. Uczestnicy będą mieli okazję usłyszeć również o żegludze w dawnych wiekach, przesądach marynarskich oraz rozrywkach marynarzy. Zaprosimy także grupę do wspólnej nauki tańców dawnych.

6 maja 2018 (niedziela), godz. 10:00-16:00 pod tytułem „Życie w średniowiecznym Gdańsku”

XV-wieczni mieszkańcy Gdańska z grupy Gdańska Rota Mieszczańska zaprezentują jak w średniowieczu powstawały tkaniny. W prezentacji pt. „Od owcy do tkaniny” dowiemy się o pozyskaniu runa z owcy, czyszczeniu go, gręplowaniu, czesaniu, filcowaniu, przędzeniu, farbowaniu, tkaniu i dzierganiu metodami znanymi w epoce. Odwiedzający mają możliwość spróbowania swoich sił przy części z tych zabiegów. Puszkarz zaprezentuje broń czarnoprochową używaną na przełomie XIV i XV wieku. Szewc pokaże nam warsztat szewski z przełomu XIV i XV wieku. W mennicy – pod okiem animatora uczestnicy mają możliwość własnoręcznego wybicia replik średniowiecznych monet. Od skryby dowiemy się jakie były techniki sporządzania pism i a także nauczymy się sztuki dawnej kaligrafii.


Więcej informacji: muzeumgdansk.pl