Klumpy

  • Miasto : Kluki
logo
A A

Klumpy - to sowiskie buty dla konia zakadane na kopyta. Prawdziwe, nie bajkowe, suyy do przejcia przez mokrada, zapobiegajc zapadaniu si w grzskim terenie. A tych rozlewisk, bagien i mokrade nie brakowao na pónocy. To one czsto chroniy miejscowe tradycje przed wojnami czy zalewem wspóczesnoci. Dzisiaj oryginalne klumpy obejrze moemy w muzeum w Klukach, w pobliu Sowiskiego Parku Narodowego: www.muzeumkluki.pl