Plecionki

logo
A A

Plecionkarstwo - to tradycja kaszubska sigajca redniowiecza. Z wikliny i somy wykonuje si przeróne wyroby domowego uytku. W muzeum zamkowym w Bytowie obejrze mona np. wiklinowe wiadra na wod, które zadaj kam przysowiu-stwierdzeniu: "koszem wody nie nabierzesz" A i owszem, da si nabra, tylko trzeba go najpierw namoczy by wiklina pczniejc uszczelnia go. A i dzisiaj kupi mona wiele ciekawych i uytecznych wyrobów: dzbany, kosze i misy, a take rónej wielkoci pudeka. Najbardziej jednak oryginalne s plecionki z korzeni jaowca, sosny i wierka. Praca jest niezmiernie trudna, bowiem wymaga dowiadczenia w wyszukiwaniu, a nastpnie wyciganiu z ziemi kilkumetrowych czsto kawaków. Na dodatek trzeba z takiego materiau szybko wyplata by wysychajce korzenie nie pkay. "Namaczanie" niestety niewiele tu pomaga. Na szczcie popyt na plecionki sprzyja zachowaniu tej wymagajcej sztuki.


Zdjcie pochodzi ze zbiorów Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich.