Ferie zimowe w Grodzisku Owidz

  • termin : 11 Lutego 2019 - 22 Lutego 2019
  • godzina : 9.00 - 14.00
  • miasto : Owidz
  • ulica : Rycerska 1
  • miejsce : Grodzisko Owidz
logo
A A

Ferie zimowe to czas na oddech midzy semestrami! Czas, który warto dobrze spoytkowa, bawic si wietnie w towarzystwie swoich rówieników! Nasza dowiadczona kadra animatorów sprawi, e kady dzie bdzie niesamowit przygod!

Pierwszy tydzie Ferii dedykowany jest modszym dzieciom, w przedziale wiekowym od 6 do 9 lat, za program drugiego przygotowany jest dla dzieci starszych: od 10 do 13 lat.

Zajcia odbywaj si w Grodzisku od poniedziaku do pitku, od 9:00 do 14:00. Koszt uczestnictwa w naszych pókoloniach dla jednej osoby to 50 z/dzie. W tej cenie jest posiek - obiad w Sowiaskiej Karczmie "Na Podgrodziu" (drugie niadanie dzieci powinny zabra ze sob).

Ilo miejsc jest ograniczona i obowizuj wczeniejsze zapisy. Dziecko zapisa mona dzwonic do nas: 519849145 lub piszc na adres mailowy: grodziskoowidz@gmail.com


Grodzisko Owidz - informacje,  zdjcia patrz tutaj