Święto Morza Gdynia 2019

logo
A A


Gdynia wraca do korzeni i już po raz siódmy organizuje Święto Morza po kilkudziesięcioletniej przerwie. Zarówno w okresie międzywojennym, tak i dWypoczynek nad morzem w maju - Columbus - Rowyzisiaj, obchody przyciągają tłumy, nie tylko mieszkańców, ale i turystów.


Pierwszy raz Święto Morza, którego pomysł wyszedł z szeregów Ligi Morskiej i Kolonialnej, obchodzone było w Gdyni w 1932 roku. Wzięło w nim udział ponad 100 tysięcy osób, na czele z ówczesnym prezydentem RP Ignacym Mościckim.
Potem, co roku w czerwcu, ponawiano imprezę. W trakcie wojny starano się kultywować tę tradycję na pokładach polskich okrętów. Po wojnie zaś Święto Morza zmieniło swój charakter wpisując się w rzeczywistość PRL.
Po 1989 roku nie udało się wskrzesić Święta Morza w przedwojennym stylu. Udało się to dopiero w roku 2013. Od tego momentu Święto Morza w Gdyni organizowane jest co roku.


Tegoroczne Święto Morza w Gdyni odbędzie się w terminie 21 - 30 czerwca.


Szczegóły programu - są tutaj