Kaszubski raj

logo
A A

Stare podanie gosi, e gdy Pan Bóg stworzy wiat i uzna swoje dzieo za dobre, wszyscy w niebie si radowali i tylko jeden anio byKaszubski raj ... smutny. Zapytany o przyczyn, odpowiedzia: - Panie, spójrz na dó, na przepikn ziemi, któr  stworzye. Wszdzie jest piknie i kolorowo. Tam wida nieyste szczyty gór, ówdzie rozlewaj si szmaragdowe tonie mórz i lazur wielkich jezior, gdzie indziej szumi zielone lasy, rozkwitaj rónobarwnym kwieciem pola i ki, i tylko wprost pod nami, porodku pomorskiej ziemi, zostawie szary, paski i pusty, nieurodzajny kawaek ziemi, z którego nigdy nie bdzie adnego poytku. Przecie i tu zamieszkaj ludzie – jak si bd czuli? Czy bd Ciebie chwalili? Prosz, zrób co, eby i tu byo piknie.
- Nie bdzie to atwe – odrzek Pan Bóg – bo wszystkie zapasy ju zuyem. Zostay tylko resztki. We je i spróbuj, moe ci si uda co zrobi.


Anio zabra si do ukadania na pustkowiu resztek materiaów, z których powstay najpikniejsze zaktki wiata. Tu da kawaki gór, tam umieci pozostaoci mórz i jezior, gdzie indziej pooy fragmenty lasów, k i pól. Czyni to z mioci i dziki temu w rodku pomorskiej ziemi powsta przepikny i urozmaicony „bkitny kraj kaszubski”.


Zota Polska JesiePiknie tu o kadej porze roku: na wiosn – gdy kwitn kwiaty, a ptaki zakadaj gniazda i piewaj do upadego, w lecie – gdy w wyzoconym socem krajobrazie mona odnale wszystkie kolory kaszubskiego haftu, jesieni – gdy po kach snuj si mgy, a z drzew opada deszcz zotych lici, i w zimie – gdy jeziora zamarzaj, a zbocza wzgórz okrywa nieg. To istny ziemski raj!


W dawnych czasach, przed osiedleniem si tutaj ludzi, upodobaa sobie to miejsce Matka Boska i czsto tu spacerowaa. Kiedy raz po spacerze ulatywaa do nieba, zgubia pantofelek. Po wielu latach znaleli go kartuzi, poszukujcy miejsca na osiedlenie. Uznali to za znak z nieba; na podarowanej przez Jana z Rócina ziemi zbudowali klasztor i nazwali go Rajem Maryi.


Na podstawie ksiki Andrzeja Januszajtisa "Legendy dawnego Gdaska".


Wicej legend - patrz tutaj