Zamek Krzyżacki Lębork

  • miasto : Lębork
  • ulica : Przyzamcze 2
A A

Zamek Krzyżacki Lębork - nietypowa budowla zważywszy na fakt, iż prostokątny układ murów z wieżami oraz budynkiem mieszkalnym był przecięty przez... kanał młyński dostarczający wodę do młyna zamkowego i browaru. A to ze względu na pełnioną funkcję gospodarczą - na równi z obronną. Zamek, wielokrotnie przebudowywany, stracił część umocnień. Dzisiaj obejrzeć możemy główny budynek, młyn oraz kilka zachowanych spichlerzy - jedynie w zorganizowanej grupie. Jest to podyktowane obecnością w zamkowych pomieszczeniach ważnej instytucji - sądu.
Lębork, ul. Przyzamcze 2, tel. 59 863 36 11
Zapraszamy do Faktorii Rzymskiej Oskowo koło Lęborka!


Faktoria Rzymska Oskowo