Złota Brama Gdańsk

  • miasto : Gdańsk
A A

Brama Złota - kiedyś zwana Bramą ulicy Długiej, ujmuje swobodą i lekkością konstrukcji - jak na rok 1612. Styl budowli nawiązuje do zasady, według której nawet trudne rzeczy należy wykonać tak, by wydawały się być łatwymi. A ograniczać ma jedynie fantazja architekta.
Od strony Katowni brama jest zwieńczona rzeźbami - alegoriami, które wyobrażają dążenia mieszczan: Pokój (Pax), Wolność (Libertas), Szczęście (Fortuna) i Sławę (Fama). Z drugiej strony są figury, które symbolizują cnoty obywatelskie: Roztropność (Prudentia), Pobożność (Pietas), Sprawiedliwość (Iustitia) oraz Zgodę (Concordia).