Grodzisko Sopot muzeum

Grodzisko Sopot muzeum

Sopot, ul. Haffnera 63, pomorskie
Miejscowość Sopot
Kontakt
58 340 66 00

Grodzisko w Sopocie to atrakcyjny Skansen Archeologiczny znany w Polsce i za granicą, poprzez festyny i spotkania o charakterze edukacyjnym, promujący historię i zabytki kultury nie tylko tego miejsca, ale także wczesnośredniowiecznych Pomorzan.

Wyniki badań archeologicznych potwierdzają, że Grodzisko w Sopocie było grodem strażniczym, którego zadaniem była kontrola przybrzeżnego pasa nadmorskiego. Funkcjonowało w okresie przedpiastowskim, prawdopodobnie do momentu powstania grodu gdańskiego w końcu X wieku. Trzy razy spalony i dwukrotnie odbudowany. W okresie od VIII do połowy IX wieku istniała tu osada otwarta z ziemiankami, a około połowy IX wieku powstał warowny gród otoczony wałem drewniano-ziemnym o konstrukcji przekładkowej. Obiekty mieszkalne, w postaci półziemianek, ziemianek i domostw (łącznie odkryto siedem) zachowały ślady palenisk wewnątrz.

Grodzisko Sopot - najstarszy zabytek Sopotu

O zajęciach i życiu dawnych mieszkańców grodu świadczą odkryte tu zabytki takie jak: ceramika, przęśliki gliniane, przedmioty żelazne, kościane i bursztyn. Jednym z zajęć było garncarstwo widoczne w naczyniach glinianych z Grodziska oraz ich fragmentach. Zajęciem, wykonywanym przez kobiety było tkactwo i przędzalnictwo. Kowalstwo reprezentowane jest w odnalezionej broni oraz narzędziach pracy. Odkryty w Grodzisku w Sopocie bursztyn w postaci obrobionych paciorków oraz surowiec bursztynowy, jak również paciorki szklane, potwierdzają rozległe kontakty handlowe grodu.

Życie codzienne mieszkańców, ich obyczaje oraz prezentację rzemiosł, którymi się zajmowali, można oglądać na co dzień w skansenie archeologicznym istniejącym od 2001 roku. Dziesięć lat później wybudowano pawilon wystawienniczo-edukacyjny. W pawilonie organizowane są:

• wystawy czasowe,
• lekcje muzealne
• warsztaty dla dzieci i młodzieży,w
• cykle odczytów i spotkania z wybitnymi przedstawicielami nauki, połączone z prezentacjami multimedialnymi, umożliwiającymi poglądowe poznanie odległych dziejów.

W pawilonie jest także prezentowana stała ekspozycja: Najstarsze dzieje Sopotu.

Grodzisko w Sopocie/Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
Sopot ul Haffnera 63, na wzgórzu, ok.400 m od brzegu morza. 

Godziny otwarcia - są tutaj
Ceny biletów - są tutaj
Więcej o Grodzisku - jest tutaj


 

Galeria
Nasi partnerzy
OP Partner
OP Partner
OP Partner
OP Partner
OP Partner
OP Partner
OP Partner
OP Partner