Groty Mechowskie

Groty Mechowskie

Mechowo, pomorskie
Miejscowość Mechowo
Kontakt
58 673 90 02

Groty Mechowskie odkryte w 1818 r. podczas przeprowadzania pomiarów geodezyjnych, wciąż zachwycają dyskretnym pięknem... Mimo licznych w swojej historii zawałów, ciągle odkopywane, restaurowane, przyciągają rzesze turystów ucząc geologii i promując kaszubską ziemię. Znajdują się na skraju wsi Mechowo, położonej pośród Puszczy Darzlubskiej, na zachód od Pucka.

Obszar, w obrębie którego powstały Groty, stanowi fragment rozcięcia erozyjnego ukształtowanego w formie obniżenia dolinnego, które przecina wysoczyznę morenową Kępy Starzyńskiej, schodząc ku dolinie Płutnicy.
Pierwszego opisu jaskini dokonano w roku1829. Później, zmienna ludzka pamięć skazuje Groty na zapomnienie, by okresami ponownie wykorzystywać ich walory w promocji miejsca. W 1910 r. pruski zarząd powiatowy wykupił teren i odrestaurował Groty. Zaczęła się ich turystyczna historia...

Groty Mechowskie

Groty Mechowskie Mechowo Kaszuby - fot. Piotr WiderskiPoczątkowo chroniona i dostępna była tylko pierwsza część Grot o rozczłonkowanym przedsionku, natomiast dalszy korytarz z najpiękniejszymi naciekami był wciąż zasypany. W 1948 r. rozpoczęto prace oczyszczające i renowacyjne, a od 1949 r. zostały udostępnione zwiedzającym. Tradycja lokalna określa ich nazwę w liczbie mnogiej, w nawiązaniu do dwóch wejść i bogatej, słupowej „fasady”. Jednak w 1981 r. ponownie uległy zawaleniu. Powołany Zespół rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa dokonał merytorycznej ekspertyzy Grot i wskazał szczegółowy plan oraz zakres prac zabezpieczających obiekt. Ponownie wzmocniono sklepienie i odbudowano zniszczone "kolumny", odkopano korytarze...

Wejścia do Grot, pomiędzy piaskowcowymi słupami znajdują się poniżej poziomu otaczającego je terenu, dostępne z wykonanego wykopu. Strop jaskini zbudowany jest z warstwy piaskowca silnie spojonego lepiszczem wapiennym. Ściany tworzy sypki piasek i słupy z piaskowca podobnego jak w stropie. Dno jest piaszczyste. Występujące w kilku miejscach w jaskini nacieki przedstawiają się jako jasno zabarwione formy stalaktytowe. Najpiękniejsza izba ociekająca barwnymi mineralnymi spływami zamyka długi, wąski i niski korytarz sięgający prawie 60m w głąb skarpy. Ta część Grot Mechowskich z obawy przed zawałem dostępna jest tylko dla speleologów.

Groty Mechowskie to największa osobliwość przyrody nieożywionej na Niżu Polskim, a nawet Niżu Europejskim. Stanowią rzadki okaz formy, charakterystyczny dla obszarów krasowych, która tu powstała w osadach wodnolodowcowych najmłodszego zlodowacenia. Stanowią cenny pomnik przyrody, który znajduje się w rejestrze obiektów prawnie chronionych.

Opr. na podst. dok. Jan. P. Dettlaff

Zarządzający:
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
ul. 10 Lutego 29, 84 -100  Puck ; tel. (58) 673 20 96, w. 50 - 52
tel/fax (58) 673 16 55; e-mail:  gokpuck@pro.onet.pl
www.gmina.puck.pl

Telefon do przewodnika i opiekuna grot: (58) 673 90 02

UWAGA - grota lub pieczara są potocznymi nazwami jaskini, kiedyś bardzo często używanymi. Dzisiaj te zwyczajowe określenia stosuje się do sztucznych tworów (np. grota solna). Termin jaskinia używany jest w odniesieniu do naturalnie powstałych, pustych przestrzeni w skałach, o wielkości umożliwiającej poruszanie się w niej człowieka (w odróżnieniu od szczelin).

Zobacz atrakcje w pobliżu:

Cypel Rewski - wąski półwysep zwany potocznie Szperkiem)

 

Galeria
Udostępnij
Nasi partnerzy
OP Partner
OP Partner
OP Partner
OP Partner
OP Partner
OP Partner
OP Partner
OP Partner