Odnalezione w tłumaczeniu

logo
A A

20-22 kwietnia 2023 Gdańsk ponownie stanie się centrum życia literackiego – wszystko za sprawą festiwalu ᴏᴅɴᴀʟᴇᴢɪᴏɴᴇ ᴡ ᴛᴌᴜᴍᴀᴄᴢᴇɴɪᴜ, który tym razem poświęcony będzie przekładowi dramatów i sztuk teatralnych. W wydarzeniu udział wezmą znakomici tłumacze i tłumaczki literatury, pisarze i pisarki, dramatopisarze i dramatopisarki.


Podczas tegorocznych – „dramatycznych" – Spotkań porozmawiamy m.in. o różnych formach i możliwościach tłumaczenia dla teatru, o relacjach między reżyserem, dramaturgiem i tłumaczem, przyjrzymy się współczesnemu polskiemu dramatowi czy przekładom sztuk teatralnych na język migowy. Dla osób chcących doskonalić się w przekładzie z języka ukraińskiego przygotowano warsztaty mistrzowskie z Anną Korzeniowską-Bihun. Na wszystkie wydarzenia i spotkania wstęp bezpłatny!


Spotkaniom tradycyjnie towarzyszy wręczenie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Wyróżnienie przyznawane jest w dwóch kategoriach: za całokształt twórczości oraz za przekład jednego dzieła.
Gdańskie Spotkania Literackie Odnalezione w tłumaczeniu dają możliwość spojrzenia na literaturę z nieco innej perspektywy, są punktem wyjścia do rozmów o świecie i dynamice zachodzących w nim zmian. Przekład, o którym mówimy, to z jednej strony intymna konfrontacja z tekstem, z drugiej zaś sposób budowania relacji między ludźmi, kulturami i gatunkami sztuki.


W programie m.in.:
- wykład inauguracyjny Anny Augustynowicz, reżyserki teatralnej i wieloletniej dyrektorki Teatru Współczesnego w Szczecinie
- rozmowa z Małgorzatą Sikorską-Miszczuk (dramatopisarka i jej tłumacze) 
- sparing dramatyczny mistrzyń przekładu z języka niemieckiego: Moniki Muskały i Agnieszki Kowaluk
- premierowe odczytanie performatywne nowego przekładu sztuki „Tłumaczenia" irlandzkiego dramaturga Briana Friela


Pełny program wydarzeń: http://odnalezionewtlumaczeniu.pl