Kalwaria Wielewska

  • miasto : Wiele
A A

Piknie pooona nad Jeziorem Wielewskim miejscowo Wiele znana jest przede wszystkim z kalwarii. Kalwaria wielewska jest co prawda nie tak stara i nie tak rozlega jak wejherowska, niemniej od lat cieszy si bardzo duym zainteresowaniem i saw.


Kalwaria to zespó kaplic symbolizujcych stacje Mki Paskiej. Nazwa pochodzi od aciskiego sowa Golgota (Calvaria) - nazwy góry na której ukrzyowano Jezusa. W czasach, gdy trudno byo piegrzymowa do Grobu Paskiego, odpust mona byo uzyska odwiedzajc wanie kalwarie. Wkrótce te, w wersji miniaturowej, zaczto je umieszcza wewntrz kocioów - jako 14 stacji Drogi Krzyowej.

Kalwaria WielewskaKalwaria Wielewska, zbudowana zgodnie z obyczajem na wzgórzach (aby przypomina Jerozolim), jest jedn z gównych atrakcji turystycznych poudniowej czci Kaszub. Pierwsze obiekty wzniesiono w 1915 roku, a ostatni w 1946. Pomysodawc i gównym patronem by miejscowy proboszcz ksidz Józef Szydzik. To dziki jego determinacji oraz talentom organizatorskim udao si rozpocz i w wikszej czci zrealizowa zaoenia Kalwarii. Szczególnie, e czasy i miejsce byy niesprzyjajce. Na terenie zaboru pruskiego trudno byo zdoby pozwolenie na budow. Na dodatek w czasie I wojny wiatowej i równie po niej brakowao i materiaów, i pienidzy. Na szczcie wysiki proboszcza oraz projekty monachijskiego (z braku miejscowego) architekta Mayra docenili liczni darczycy, w tym ofiarodawca gruntów - Durajewski. Ksidz Szydzik nie doy niestety momentu postawienia ostatniej, powojennej ju kaplicy. Zosta aresztowany i zamczony przez hitlerowców w 1939 roku.

Zwiedzajc teren Kalwarii, warto przypatrze si rónym detalom, które maj czsto symboliczne znaczenie. Np. wite Schody prowadzce na wzgórze licz 53 stopnie, co odpowiada liczbie "zdrowasiek" w dawnym róacu. Ogldaniu sprzyja take
rónorodno i odmienno architektoniczna poszczególnych kaplic. Cao skada si z 15 kapliczek oraz 7 innych budowli - schodów i figur na stacjach Drogi Krzyowej.

Dwa razy w roku odbywaj si tutaj wspomniane odpusty: tzw. "wielki" - w wito Wniebowstpienia Pana Jezusa (40 dni po Sobocie Wielkanocnej) oraz "may" - w wito Matki Boej Pocieszenia (pierwsza niedziela wrzenia).


Kalwaria Wielewska jest najwiksz atrakcj turystyczn w okolicy


O Kalwarii Wejherowskiej - czytaj tutaj


Zobacz atrakcje w pobliu:


Kamienne Krgi w Odrach - najwiksze po angielskim Stonehange miejsce tego typu w Europie


Skansen we Wdzydzach Kiszewskich - piknie pooony nad brzegiem jeziora Gou


Wiea Widokowa nad Jeziorem Wdzydze - z widokiem zapierajcym dech w piersiach


Noclegi Wiele - s tutaj